Materiály pro stavbu

Odborný časopis Materiály pro stavbu je určený projektantům, technikům stavebních firem, architektům, stavebním inženýrům a všem zájemcům o novinky v oblasti stavebnictví. Materiály pro stavbu přináší informace především o stavebních materiálech a výrobcích a způsobech jejich použití. Upozorňuje na poruchy vzniklé chybnou volbou technologie či nesprávným postupem a navrhuje možnosti jejich nápravy.

1/2016

Odborný časopis
48,00 Kč

2/2016

Odborný časopis
48,00 Kč

3/2016

Odborný časopis
48,00 Kč

4/2016

Odborný časopis
48,00 Kč

5/2016

Odborný časopis
48,00 Kč

6/2016

Odborný časopis
48,00 Kč

7/2016

Odborný časopis
48,00 Kč

8/2016

Odborný časopis
48,00 Kč

9/2016

Odborný časopis
48,00 Kč

1/2017

Odborný časopis
48,00 Kč

2/2017

Odborný časopis
48,00 Kč