Svět kuchyní

Oba magazíny Svět kuchyní vycházejí střídavě jako čtvrtletníky časopisu Moderní byt. Lze je vnímat jako speciály, které se do hloubky věnují svému tématu, sledují novinky na trhu i možnosti modernizace jak koupelen, tak kuchyní. V žádném článku časopisu Svět kuchyní nechybí ceny výrobků a kontakty na firmy.

2/2016

Časopis o bydlení
24,50 Kč

3/2016

Časopis o bydlení
24,50 Kč

4/2016

Časopis o bydlení
24,50 Kč

1/2017

Časopis o bydlení
49,00 Kč